สุวิทย์ เมษินทรีย์

Value creation machine / ผู้แต่ง, สุวิทย์ เมษินทรีย์ - กรุงเทพฯ : แบรนด์เอจ, 2551 - 141 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ - BrandAge Essential . - BrandAge Essential .

Y51 M05 D52

9789740408154


นวัตกรรมทางธุรกิจ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
การจัดการธุรกิจ

658.4063 / ส881ว