วันชัย ตัน.

บันทึกอียิปต์ = Egyte's diary / วันชัย ตัน, เรื่อง/ภาพ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : วงกลม, 2551 - 161, [22] หน้า : ภาพประกอบ

Y51 M05 D00

9789740464709


อียิปต์--ประวัติศาสตร์.
อียิปต์--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

916.2 / ว426บ