นพวรรณ จงวัฒนา.

โครงการสำรวจการวางแผนครอบครัวของผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ. 2531 : ศูนย์เขาอีด่าง จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์บ้านวินัย จังหวัดเลย / โดย นพวรรณ จงวัฒนา, เกื้อ วงศ์บุญสิน - [กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 - ก-ซ, 91 หน้า : ภาพประกอบ - เอกสารสถาบัน (สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ; หมายเลข 168/32 . - เอกสารสถาบัน (สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ; หมายเลข 168/32 .

9745767751


การวางแผนครอบครัว.
ผู้ลี้ภัยชาวอินโดจีน--ไทย.

304.666 / น188ค