Ibuse, Masuji.

Blabk rain / Masuji Ibuse ; translated by John Bester - Tokyo : Kodansha International, 1980, c1969 - 300 p.

087011364X


Japanese fiction.

895.635 / I14B