รายการคนค้นฅน. ตอนภาพในหลวงในดวงใจไทย [videorecording] - กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2550. - 2 แผ่น.

Y51 M09 D00


VCD


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา --ภาพ