จตุชัย แพงจันทร์

เจาะระบบ Network 2nd edition / ผู้แต่ง, จตุชัย แพงจันทร์, อนุโชต วุฒิพรพงษ์. - นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2551. - 16, 579 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

Y51 M11 D73

9789749749142


เครือข่ายคอมพิวเตอร์

004.67 / จ134จ