สีดา สอนศรี.

นโยบายต่างประเทศของประเทศไทยต่อประเทศฟิลิปปินส์ในทศวรรษที่ 1970 ภายใต้อาเซียน / สีดา สอนศรี - กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [25-?] - 65 หน้า


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ฟิลิปปินส์

327.593 / ส733น