สฤณี อาชวานันทกุล.

ทุนนิยมที่มีหัวใจ : ทางเลือกใหม่แห่งการพัฒนา / เรื่อง, สฤณี อาชวานันทกุล ; เรียบเรียง, พิณัฐฐา อรุณทัต, กอปรทิพย์ อัจฉริยโสภณ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : Openbooks, 2551 - 172, [22] หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y52 M01 D81

9789748233529


ทุนนิยม.

330.122 / ส357ท