พีส, อัลลัน

ภาษากาย / อัลลัน พีส ; แปลโดย ยุพเรศ วินัยธร. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2530. - 234 หน้า : ภาพประกอบ.


การสื่อสาร

001.56 / พ799ภ 2530