ฮูเวอร์, จอห์น

การจัดการคนเจ้าปัญหา : วิธีรับมือกับเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน และลูกค้าตัวแสบ = Best practices : difficult people : working effectively with prickly bosses, coworkers, and clients / Jonh Hoover, เขียน ; อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์, แปล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ยูเรก้า, 2551 - 152 หน้า : แผนภูมิ

Y52 M04 D51

9789741056774


ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล.
การบริหารงานบุคคล
การทำงาน

658.3145 / ฮ581ก