แฮกสตรอม, โรเบิร์ต จี.

แก่นแท้ของบัฟเฟตต์ = The essential buffett / เขียน, Robert G. Hangstrom ; แปลและเรียบเรียง, นิเวศน์ เหมวชิรวรากร - กรุงเทพฯ : ฟีเดลลิตี้, [2552?] - 272 หน้า

Y52 M05 D81

9789745761230


บัฟเฟตต์, วอร์เรน.


การวิเคราะห์การลงทุน
หุ้นและการเล่นหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์

332.6322 / ฮ819ก