ฟย็อค, แคธี่

เคล็ด (ไม่) ลับ กับการจ้างคนดีที่สุด = The truth about hiring the best / แคธี่ ฟย็อค ; สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา, แปล. - กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2552. - 241 หน้า

Y52 M09 TBK FBA

9786117036040


การสรรหาบุคลากร
การสัมภาษณ์
การบริหารงานบุคคล

658.3112 / ฟ119ค