คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.

ขุนช้างขุนแผน. ฉบับอ่านใหม่ / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, เขียน. - กรุงเทพฯ : สยามรัฐ, 2532. - 453 หน้า.

9748690946


วรรณคดีไทย--ประวัติและวิจารณ์

895.9109 / ค521ข