เอกชัย เกรียงโกมล.

ไอเดียเด็ดๆ การทำธุรกิจจากเมืองจีน : รู้ก่อน เริ่มก่อน รวยก่อน / เอกชัย เกรียงโกมล. - กรุงเทพฯ : Dream & Passion, 2552 - 151 หน้า : ภาพประกอบ

Y52 M10 TBK FBA

9786169034407


การจัดการธุรกิจ--จีน.
ผู้ประกอบการ--จีน.

338.70951 / อ873อ