เอลคิงตัน, จอห์น.

พลังของคนหัวรั้น = The power of unreasonable people / จอห์น เอลคิงตัน, พาเมล่า ฮาร์ติแกน ; สฤณี อาชวานันทกุล, แปล - กรุงเทพฯ : มติชน, 2552 - 312 หน้า

Y53 M01 TBK FGE

9789740203902


ผู้ประกอบการเพื่อสังคม.
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร--การจัดการ
การจัดการธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ

361.7068 / อ913พ