บิ๊กส์, แอนดรูว์.

Heng Heng Heng ขายของให้ฝรั่ง / แอนดรูว์ บิ๊กส์, เขียน - สมุทรปราการ : ครูช้าง, 2552 - 223 หน้า - ชุดความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ . - ชุดความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ .

มี DVD ประกอบ 1 แผ่น

Y53 M02 TBK FAR

9786169007418


ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี.
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา

428.34 / บ321ฮ