วิลสัน, เอลิซาเบท

ชีวิตเอกเขนก = Stress proof your life / โดย เอลิซาเบท วิลสัน ; เรียบเรียงโดย ภิเษก ชัยนิรันดร์ - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552 - 257 หน้า : ภาพประกอบ

Y53 M03 TBK FSO

9786160800193


ความเครียด (จิตวิทยา)
การบริหารความเครียด.
จิตวิทยาประยุกต์

155.9042 / ว715ช