สารคดีโทรทัศน์รณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่อง ชื่อสามัญทางยา [videorecording] ชื่อสามัญทางยา [videorecording] / มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, [2551?]. - 1 แผ่น.


VCD


ยา
ยา--บัญชีรายชื่อ
การใช้ยา