เกรแฮม, เบนจามิน

คัมภีร์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า = The intelligent investor / เบนจามิน เกรแฮม ; พรชัย รัตนนนทชัยสุข, แปลและเรียบเรียง - ปรุบปรุงใหม่ - นนทบุรี : วิสดอมเวิร์ค เพรส, 2553 - 804 หน้า

Y53 M07 TBK FAF

9789744017178


หลักทรัพย์.
การลงทุน
หุ้นและการเล่นหุ้น

332.678 / ก762ค