ประภาวดี กุศลรอด

คำด่าภาษาเยอรมัน = Schimpfworter / โดย ประภาวดี กุศลรอด - กรุงเทพฯ : ก พล (1996), 2551 - 175 หน้า

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

9789743799235


ภาษาเยอรมัน--คำหยาบ
ภาษาเยอรมัน--การใช้ภาษา.
ภาษาเยอรมัน--ภาษาตลาด
ภาษาเยอรมัน--คำศัพท์.

437 / ป342ค