รายการคนค้นฅน. ตอน Virus Asia : ก๋ายราง ตลาดนัดกลางสายน้ำโขง [videorecording] คนค้นฅน. ตอน Virus Asia : ก๋ายราง ตลาดนัดกลางสายน้ำโขง [videorecording] Virus Asia : ก๋ายราง ตลาดนัดกลางสายน้ำโขง [videorecording] - กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2552. - 2 แผ่น.

Y53 M10 MUL


VCD


ผลิตผลเกษตร--เวียดนาม--ก๋ายราง
ตลาดนัด--เวียดนาม--ก๋ายราง


ก๋ายราง (เวียดนาม)--การค้า
ก๋ายราง (เวียดนาม)--ความเป็นอยู่และประเพณี