คันนิงแฮม, ลอว์เรนซ์ เอ.

เบน เกรแฮม สอนกลเม็ด วอร์เรน บัฟเฟตต์ สอนลงทุน = How to think like Benjamin Graham and invest like Warren Buffett / โดย ลอว์เรนซ์ เอ. คันนิงแฮม ; เรียบเรียงโดย โอฬาร ภัทรกอบกิตติ์ และ ชัชวนันท์ สันธิเดช - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553 - 383 หน้า

Y54 M03 BKT

9786160801565


การวิเคราะห์การลงทุน.
หลักทรัพย์--การวิเคราะห์
นักลงทุน
การลงทุน

332.6 / ค259บ