กมลทิพย์ คำใจ.

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี = Accounting information system / กมลทิพย์ คำใจ - เชียงใหม่ : สาขาวิชาการบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2553 - ก-ฎ, 269 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y54 M03 BKT

9789747808971


ระบบสารสนเทศทางการบัญชี.
การบัญชี--การประมวลผลข้อมูล.

657.0285 / ก136ร