ศัพท์ธุรกิจควรรู้ 1000 คำ = 1000 business buzzwords / LiveABC, เขียน ; มนตรี เจียมจรุงยงศ์, แปล - กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2553 - 311 หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y54 M05 BKT

9786160403875


ภาษาอังกฤษธุรกิจ--คำศัพท์.

650.03 / ล988ศ