วิทยากร เชียงกูล.

โฮ จิ มินห์ วีรบุรุษของประชาชนที่ถูกกดขี่ = Ho Chi Minh the hero of the oppressed peoples Ho Chi Minh the hero of the oppressed peoples / วิทยากร เชียงกูล - กรุงเทพฯ : สายธาร, 2554 - 125 หน้า : ภาพประกอบ

Y54 M07 BKT

9786167056340


โฮ, จิ มินห์


ผู้นำทางการเมือง--ชีวประวัติ.--เวียดนาม


เวียดนาม--การเมืองและการปกครอง.
เวียดนาม--ประวัติศาสตร์

923.2597 / ว583ฮ