เนตรนภา แก้วแสงธรรม ยาเนซโกวา

ไหว้เทพเจ้า 9 ศาลจีนมงคล / เนตรนภา แก้วแสงธรรม ยาเนซโกวา, เรื่อง - กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554 - 236 หน้า : ภาพประกอบ

Y54 M09 BKT

9786167080253


ศาลเจ้า
ชาวจีน--ความเป็นอยู่และประเพณี.
ความเชื่อ
เทพปกรณัมจีน

299.51 / น785ห