ชนบทกับเมือง สู่ความอยู่ดีมีสุข / เขียน, อานันท์ กาญจนพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2554 - 223 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y54 M10 BKT

9786167368139


การพัฒนาชนบท.
การพัฒนาเมือง.
ความสุข--แง่สังคม

307.14 / ช134