ดวงใจ.

6 วันในไนจีเรีย / โดย ดวงใจ - กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2521 - 252 หน้า : ภาพประกอบ


ไนจีเรีย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

916.66 / ป281ห