ศุภชัย สมพานิช.

พัฒนา Web App แบบมืออาชีพด้วย ASP.NET & AJAX+jQUERY / ผู้แต่ง, ศุภชัย สมพานิช - นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2555 - 7, 410 หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

เตรียมพร้อมก่อนพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP.NET 4.0 -- การรับ-ส่งข้อมูล -- ฟีเจอร์ Templates ของเว็บคอนโทรล GridView -- ฟีเจอร์ Templates ของเว็บคอนโทรลอื่นๆ ที่น่าสนใจ -- AJAX กับ ASP.NET 4.0 -- การใช้งาน AJAX กับระบบฐานข้อมูล -- พื้นฐานการใช้งานภาษา JavaScript -- การใช้งาน JavaScript กับ DOM -- การใช้งาน JavaScript ร่วมกับ ASP.NET 4.0 -- การทำงานร่วมกันระหว่างสคริปต์ฝั่ง Client กับโค้ดฝั่ง Server -- AJAX Programming -- พื้นฐานการใช้งาน jQuery -- พื้นฐานการใช้งาน jQuery ร่วมกับเว็บคอนโทรล TextBox -- พื้นฐานการใช้งาน jQuery ร่วมกับเว็บคอนโทรลอื่นๆ ที่น่าสนใจ -- การใช้งาน jQuery ร่วมกับเว็บคอนโทรล GridView -- การใช้งาน AJAX ด้วย jQuery -- การทำ CheckBox แบบ SelectAll ในระบบ e-mail -- การแสดงฟอร์ม Pop-up แบบ Facebook -- การค้นหาข้อมูลด้วย jQuery -- การเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลโดยอาศัย LINQ to SQL และ jQuery -- การตรวจสอบ UserName ในระบบการสมัครสมาชิกของ Gmail.

Y55 M07 BKT

9786162002564


ASP.NET (ภาษาคอมพิวเตอร์)
Ajax (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
jQuery (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)

005.262 / ศ684พ