อังก์, เทียน เท็ค

สติกกี้ พรีเซนเทชั่นส์ = Sticky presentations / เขียนโดย อังก์ เทียน เท็ค ; แปลโดย ธงชัย โรจน์กังสดาล - กรุงเทพฯ : ขวัญข้าว'94, 2555 - 159 หน้า : ภาพประกอบ

Y55 M08 BKT

9786167693002


การออกแบบเลขนศิลป์.
การนำเสนอทางธุรกิจ

658.452 / อ482ส