ภราดา โรจนสุพจน์

รายงานการสร้างสรรค์เรื่อง การประพันธ์เพลงนมัสการล้านนา = The Lanna hymns composition การประพันธ์เพลงนมัสการล้านนา / โดย ภราดา โรจนสุพจน์ - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554 - ก-ฐ, 125 หน้า : ภาพประกอบ, โน๊ตเพลง - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 250 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 250 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2553.


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย