กรกช อัตตวิริยะนุภาพ

ภาพยนตร์เยอรมัน ค.ศ. 1895-2011 = German film / กรกช อัตตวิริยะนุภาพ. - นครปฐม : โครงการตำราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555. - 178 หน้า : ภาพประกอบ.

ภาค 1. วิวัฒนาการของภาพยนตร์เยอรมัน. กำเนิดภาพยนตร์เยอรมัน ; ภาพยนตร์ในสาธารณรัฐไวมาร์ ; ภาพยนตร์ในยุคนาซี ; ภาพยนตร์ในเยอรมนีตะวันออก ; ภาพยนตร์เยอรมนีหลังการรวมประเทศ ; ทิศทางของภาพยนตร์เยอรมันในปัจจุบัน -- ภาค 2. แนะนำภาพยนตร์เยอรมัน.

Y55 M09 BKT

9789746414180


ภาพยนตร์เยอรมัน--ประวัติและวิจารณ์--ค.ศ.1895-2011

791.430943 / ก152ภ