ยูนุส, มูฮัมหมัด

สร้างโลกไร้จน = Creating a world without poverty / มูฮัมหมัด ยูนุส, เขียน ; สฤณี อาชวานันทกุล, แปล - กรุงเทพฯ : มติชน, 2555 - 326 หน้า : ภาพประกอบ

Y56 M02 BKT

9789740210146


อุตสาหกรรม--แง่สังคม.
ความจน.
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ

338.7 / ย484ส