วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่ายได้ผล และสนุก / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 10 - กรุงเทพฯ : สุขศาลา, 2555 - 199 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y56 M03 BKT

978616055518


วัฒนธรรมชุมชน.
ชุมชน
การพัฒนาชุมชน

307 / ว577 2555