วิลกินสัน, ริชาร์ด

ความ(ไม่)เท่าเทียม = The spirit level : why equality is better for everyone / โดย ริชาร์ด วิลกินสัน และ เคท พิคเก็ตต์ ; สฤณี อาชวานันทกุล, แปล - กรุงเทพฯ : Openworlds, 2555 - 445 หน้า : ภาพประกอบ

Y56 M03 BKT

9786163058430


ความเสมอภาค
ชนชั้นในสังคม
คุณภาพชีวิต

305.5 / ว713ค