เลเดอรัค, จอห์น พอล.

พลังธรรมแห่งจินตนาการ : ศิลป์และวิญญาณการสร้างสันติภาพ = The moral imagination / จอห์น พอล เลเดอรัค, เขียน ; สดใส ขันติวรพงศ์, แปล. - นครปฐม : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. - 365 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

ว่าด้วยการเสนอปัญหาและข้อสมมุติฐาน -- ว่าด้วยการสัมผัสกับพลังธรรมแห่งจิตนาการ : เรื่องเล่า 4 เรื่อง -- ว่าด้วยปัจจุบันขณะ : จุดเปลี่ยน -- ว่าด้วยความเรียบง่ายกับความซับซ้อน : ค้นหาสารัตถะของการสร้างสันติภาพ -- ว่าด้วยการตกลงสันติภาพ : ภาพของเส้นเวลา -- ว่าด้วยอานิสงส์ของการมองโลกแง่ร้าย: การหยั่งเห็นที่ได้จากภูมิศาสตร์ความรุนแรง -- ว่าด้วยสุนทรียภาพ : ศิลปะการเปลี่ยนแปลงสังคม -- ว่าด้วยพื้นที่ : ชีวิตในใยโยง -- ว่าด้วยมวลชนและขบวนการ: ทฤษฎีแป้งเชื้อวิกฤต -- ว่าด้วยการเฝ้าดูใยโยง: ค้นหาวิญญาณของสถานที่ -- ว่าด้วยการเฉลียวพบ: อานิสงส์ของความเฉลียวฉลาดโดยบังเอิญ -- ว่าด้วยเวลา: อดีตที่ทอดเนื่องอยู่เบื้องหน้าเรา -- ว่าด้วยยอดนักเป่าขลุ่ย (ปิเอ็ด ไพเพอร์ส): จินตนาการกับการสร้างสรรค์ -- ว่าด้วยงานตามเสียงเรียก : ความเร้นลับของการเสี่ยง -- ว่าด้วยบทสรุป: ความจำเป็นบังคับของพลังธรรมแห่งจินตนาการ.

Y56 M07 BKT

9789742473891


การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.
การบริหารความขัดแย้ง
สันติภาพ

303.66 / ล781พ