ปิยะ นากสงค์.

มือใหม่ Photoshop Dreamweaver CS6 ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ / ปิยะ นากสงค์, มณีนุช สมานหมู่, เขียน. - กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2556. - 379 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ -- Photoshop. เริ่มต้นใช้งาน Photoshop ; การตกแต่งและตัดภาพเฉพาะส่วน ; การสร้างภาพให้มีมิติ ; การปรับสีภาพให้สดใส ; การสร้างข้อความตกแต่งภาพ ; การทำงานกับเลเยอร์ ; เทคนิคการตกแต่งภาพในเลเยอร์ ; ตกแต่งภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยฟิลเตอร์ ; การนำภาพกราฟิกไปใช้บนเว็บ -- Dreamweaver. รู้จักกับ Dreamweaver ; การสร้างเว็บไซต์ ; การสร้างข้อความ ; การตกแต่งด้วยภาพ ; การใส่ตาราง ; การเชื่อมโยง ; การใช้สไตล์ CSS -- การออกแบบเลย์เอาต์ ; การสร้างฟอร์ม ; การใช้มัลติมีเดีย ; การใช้เทมเพลตและไลบรารี ว การอัพโหลดไฟล์สู่เว็บไซต์.

Y56 M06 BKT

9786162620638


Adobe Photoshop CS6 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
Dreamweaver CS6 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
การพัฒนาเว็บไซต์

006.78 / ป621ม