เกษร นันทจิต

สารสังเคราะห์ และสมุนไพรที่ใช้กับอาหารและเครื่องสำอาง / เกษร นันทจิต. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556. - 206 หน้า : ภาพประกอบ.

สี -- เคมีของยาย้อมผม -- เคมีของสารกันแดด และวิธีวิเคราะห์ -- ยาและสมุนไพรที่ใช้รักษาไมเกรน -- เคมีของยาลดความอ้วน -- เคมีของการรับรส -- สาหร่ายเกลียวทอง -- โรคตาแห้ง.

Y56 M07 BKT


เภสัชเคมี
สารสังเคราะห์
สมุนไพร
เครื่องสำอาง--การวิเคราะห์
ยา--การวิเคราะห์

QV744 / ก814ส 2556