ภาษาจีนธุรกิจ : การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ / LiveABC, เขียน ; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์, แปล - กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2556 - 112 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ - ชุดภาษาจีนธุรกิจ . - ชุดภาษาจีนธุรกิจ .

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y56 M06 BKT

9786160413102


ภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาจีน--บทสนทนาและวลี.

495.1834 / ล988ภ