เกียรติพงษ์ บุญจิตร

คู่มือ Dreamweaver CS6 professional guide ฉบับสมบูรณ์ / ผู้แต่ง, เกียรติพงษ์ บุญจิตร. - นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2556. - 16, 434 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

วางแผน, ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ -- มีอะไรใหม่ใน Dreamweaver CS6 -- เริ่มต้นกับ Dreamweaver CS6 -- พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ -- ข้อความ และการจัดรูปแบบ-- ใส่ภาพประกอบลงเว็บเพจ -- สร้างการเชื่อมโยง (Links) -- Cascade style sheets (CSS) -- จัดเลย์เอาต์ด้วยตาราง (Table) -- จัดเลย์เอาต์ด้วย AP element และใช้งานเฟรม -- สร้างฟอร์มรับข้อมูล (Form) -- Web multimedia -- เพิ่มลูกเล่นให้เว็บด้วย Behavior -- ตกแต่งเว็บเพจด้วย Spry for AJAX -- ทำงานกับ HTML และ ภาษา Script -- สร้าง Template และใช้งาน Library -- บริหาร จัดการ และอัพโหลดเว็บไซต์ -- โปรโมทเว็บไซต์ (SEO) -- ใช้งาน Fluid grid layout และ jQuery.

Y56 M09 BKT

9786162004001


Dreamweaver CS6 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
การพัฒนาเว็บไซต์

006.7869 / ก854ค