กฤษฎา เสกตระกูล.

ตามรอยวิถีเซียนลงทุน / กฤษฎา เสกตระกูล, ผู้เขียน. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2555. - 122 หน้า : ภาพประกอบ.

Y56 M11 BKT


หุ้นและการเล่นหุ้น.
การลงทุน