สุกัญญา ศุภกิจอำนวย.

PTT : the s-curve story กลยุทธ์ ตัด ต่อ โต ฝ่าวิกฤติสู่เวทีโลก / สุกัญญา ศุภกิจอำนวย, ดุลยปวีณ กรณฑ์แสง. - กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2552. - 167 หน้า : ภาพประกอบ.

Y58 M03 BKT

9786117008009


การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย--การบริหาร.


การวางแผนธุรกิจ.
การจัดการธุรกิจ
การบริหารธุรกิจ
ความสำเร็จทางธุรกิจ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์

658.4012 / ส739พ