เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์.

AEC : เสน่ห์ สีสัน และความหมาย ในโลกทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21 / โดย เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และ ชัยพร เซียนพานิช. - กรุงเทพฯ : ศยาม, 2556. - 190 หน้า.

AEC เป็นเกมระดับโลก -- ASEAN ดินแดนสวรรค์สำหรับผู้ที่เปิดใจกว้าง -- AEC จะดีหรือเลว อยู่ที่วิธีคิดของเรา -- ASEAN journey แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ -- "แหนมเนือง" หยิบยืมของดีจากเพื่อนบ้านเพื่อเติมเต็มรสชาติอาหารไทย -- Goldilocks กลิ่นและรสแห่งอาเซียน -- วิกฤตและโอกาสของลูกจ้างไทย ในยุคสมัย AEC -- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยต้องเลือกเดิน -- ชัยชนะของผู้บริโภค ท่ามกลางสมรภูมิแข่งขันที่ร้อนระอุในภูมิภาคอาเซียน -- Terminal 21 ทุนจากสิงคโปร์ ที่่สร้างโอกาสให้ SMEs ไทยได้เติบโต -- เปิดโลกแห่งการลงทุน ในดินแดนแห่งอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ -- AEC การหลอมรวมทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลสะเทือนยาวไกลทางการเมือง -- ปัจจุบันและอนาคตของอาเซียนที่่จะเป็นไป -- ธุรกิจค้าปลีก โอกาสและความท้าทาย -- ตลาดออนไลน์ ASEAN -- การบุกตลาด ASEAN สไตล์เจ้าสัว -- AEC กับกลยุทธ์ตั้งรับสำหรับ SMEs ไทย.

Y57 M02 BKT

9789743158414


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ไทย--การค้ากับต่างประเทศ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
กลุ่มประเทศอาเซียน--การค้า.

337.159 / จ731อ