อัจฉรา โยมสินธุ์.

ตามหา--หุ้นตัวแรก / ผู้เขียน, อัจฉรา โยมสินธุ์. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556. - 228 หน้า : ภาพประกอบ.

Y57 M03 BKT

9786167227627


หุ้นและการเล่นหุ้น.
การลงทุน