กัณหา แสงรายา

สารคดีคัดสรร 2 ภาษา : เรียนภาษาอังกฤษจากประวัติศาสตร์อาเซียนและประชาคมอาเซียน = English language through the history of Asean and the Asean community เรียนภาษาอังกฤษจากประวัติศาสตร์อาเซียนและประชาคมอาเซียน. / กัณหา แสงรายา. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556. - 262 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่. - ชุดภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน. . - ชุดภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน. .

Y57 M03 BKT

9786165086899


ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์


กลุ่มประเทศอาเซียน

428.24 / ก387ส