สารคดีสิทธิมนุษยชน : รู้ทันสิทธิ์ [[videorecording] / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนัก, [2556?]. - 4 แผ่น.

แผ่น 1. สิทธิมนุษยชนบนฐานทรัพยากร ; ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ; พลเมือง(ไม่)เต็มขั้น -- แผ่น 2. มาบตาพุด บทเรียนจากการพัฒนา ; สิทธิที่ปลายด้ามขวาน ; ขบวนการค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ -- แผ่น 3. ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ; สิทธิแรงงานคือสิทธิมนุษยชน ; สิทธิความหลากหลายทางเพศ -- แผ่น 4. พันธกิจประเทศไทยเพื่อมาตรฐานสิทธิมนุษยชน ; สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ; สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ; สิทธิมนุษยชนในภาวะภัยพิบัติ.

Y58 M04 MUL


DVD


สิทธิมนุษยชน
สิทธิของพลเมือง