ออกแบบ สร้าง และโปรโมต Website ฉบับสมบูรณ์ / กองบรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2556. - 478 หน้า : ภาพประกอบ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ -- Photoshop. เริ่มต้นใช้งาน Photoshop ; การตกแต่งและตัดภาพเฉพาะส่วน ; การสร้างภาพให้มีมิติ ; การปรับสีภาพให้สดใส ; การสร้างข้อความตกแต่งภาพ ; การทำงานกับเลเยอร์ ; เทคนิคการตกแต่งภาพในเลเยอร์ ; ตกแต่งภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยฟิลเตอร์ ; การนำภาพกราฟิกไปใช้บนเว็บ -- Dreamweaver. รู้จักกับ Dreamweaver ; การสร้างเว็บไซต์ ; การสร้างข้อความ ; การตกแต่งด้วยภาพ ; การใส่ตาราง ; การเชื่อมโยง ; การใช้สไตล์ CSS ; การออกแบบเลย์เอาต์ ; การสร้างฟอร์ม ; การใช้มัลติมีเดีย ; การใช้เทมเพลตและไลบรารี ; การอัพโหลดไฟล์สู่เว็บไซต์ -- Flash. รู้จักกับ Flash ; การวาดรูปและลงสี ; การจัดการออบเจ็กต์ ; การสร้างข้อความ ; ซิมบอลและอินสแตนซ์ ; เข้าใจพื้นฐานการสร้างงานแอนิเมชัน ; การสร้างแอนิเมชัน ; การเผยแพร่ชิ้นงานที่สร้าง -- Joomla. การติดตั้ง Joomla ; จัดการและบริหารเว็บไซต์ ; ปรับแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ด้วยเทมเพลต ; การอัพโหลดและแบ็คอัพเว็บไซต์ -- โปรโมทเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก.

Y57 M05 BKT

9786162622007


Adobe Photoshop CS6 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Dreamweaver CS6 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
Flash CS6 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
Joomla 2.5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
เว็บไซต์--การออกแบบ

006.7869 / ก351อ