ปริญญา ตันสกุล.

จัตุรัสผู้นำ / ปริญญา ตันสกุล. - กรุงเทพฯ : จิตจักรวาล, 2557. - 163 หน้า.

จัตุรัสผู้นำ -- อำนาจของผู้นำในชีวิตประจำวัน -- ปาฎิหาริย์แห่งอำนาจและฤทธิ์.

Y57 M06 BKT

9786167689340


ผู้บริหาร.
จิตวิทยาผู้นำ.
ผู้นำ
ภาวะผู้นำ

158.4 / ป458จ