รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์

ถามมา-ตอบไป เรื่องค่าตอบแทน = Easy compensation management / รุ่งโรจน์ อรรถานิทธิ์, ดนัยกร รัมมะทรง. - กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2557. - 222 หน้า : แผนภูมิ.

มุมมองประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารค่าจ้าง (Human resource and compensation issue) -- ถาม-ตอบ เรื่องพื้นฐานและนโยบายการบริหารค่าตอบแทน -- ถาม-ตอบ เรื่องเกณฑ์ กติกา และการปรับค่าจ้าง -- ถาม-ตอบ เรื่องการบริหารค่าจ้างที่ Line manager ต้องทราบและมีคำถามกับทาง HR -- ถาม-ตอบ เรื่องการบริหารค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับงานอื่นๆ ของงาน HR -- ถาม-ตอบ เรื่องสูตรและเทคนิคของการบริหารค่าตอบแทน.

Y57 M09 BKT

9786167444406


การบริหารค่าตอบแทน
ค่าจ้าง
เงินเดือน

658.32 / ร636ถ