วรวุฒิ จิราสมบัติ

คันจิศึกษา / วรวุฒิ จิราสมบัติ. - กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. - 4, 76 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่. - โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ลำดับที่ 158. . - โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ลำดับที่ 158. .

ประวัติ -- โครงสร้างด้านรูป เสียงและความหมาย -- การวางแผนภาษาของประเทศญี่ปุ่นกับอักษรคันจิ -- เสียงในตัวอักษรคันจิและคำพ้องเสียงในภาษาไทย -- การอ่านข้อความที่ใช้อักษรคันจิในชีวิตประจำวัน.

Y57 M10 BKT

9786165518130


ภาษาญี่ปุ่น--ตัวอักษร
ภาษาญี่ปุ่น--คำศัพท์

495.611 / ว285ค